Missie

Het concept Collecte als fondsenwervend instrument op een nieuw en hoger niveau brengen. Minder kosten, hogere opbrengsten en een vergroot engagement voor fondsenwervende organisaties (èn voor de sector) is wat ons drijft. Dat realiseren we door beschikbare technologieën slim te combineren, te koppelen met bestaande (deel)oplossingen en in co-creatie met de goede […]

Visie

Goede Doelen organisaties helpen bij het beter benutten van het unieke face-to-face contactmoment. Onze ambitie is om dat contactmoment extra waarde te geven in de context van relatiemanagement en fondsenwerving. Dat kan alleen als we het collecteproces integraal ondersteunen en alle betrokkenen optimaal bedienen in hun rol. Vergroting van de betrokkenheid […]