CollecteKracht functioneert bovenop de standaard salesforce / converse functiona­liteiten.


SalesforceDaarmee profiteert u van de ongekende voordelen van dat krachtige platform. De gerelateerde data maakt onuitputtelijke selectie- en rapportagemogelijkheden direct beschikbaar.

Realtime inzicht in de status van het collecteproces maakt besturing én bijsturing mogelijk.

Standaard rapportages en dashboards geven u direct inzicht. De efficiency en effectiviteit van het collecteproces zal ten opzichte van elk ooit ontwikkeld collectesysteem enorm worden vergroot.

Uw afhankelijkheid van andere partijen (in- en extern) zal worden verkleind en uw collecteproces zal reeds vanaf de eerste release onvergelijkbaar veel soepeler verlopen dan u tot nu toe voor mogelijk heeft gehouden.

Aarzel niet en neem contact op voor een kennismaking.